Kategoriler: Seyşeller

Seyşeller Hakkında

Seyşeller hakkında bir çok bilgi verebiliriz. Öncelikle seyşellerin nüfus yapısı, seyşellerin sosyal hayatından bahsetmemiz gerekir. 

Seyşeller da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti’dir. İngilizce olarak Republic of Seychelles olarak geçmekte, Fransızca olaraksa République des Seychelles olarak adlandırılmaktadır. Seyşeller adaları Hint Okyanusu’ndaki 115’in üzerinde adadan oluşmaktadır. Seyşeller adaları Afrika’nın doğusunda, Madagaskar’ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Seyşeller hakkında öncelikle bahsetmemiz gereken, adaların tahmini olarak 1505 yılında Portekizliler ’in keşfettiğidir. Seyşeller adaları 1768’de Fransızlar tarafından işgâl edildi. Seyşeller adaları 1794’te İngiltere yönetimi altına girdi.Seyşeller adaları 1810’da bir İngiliz kolonisiydi. Seyşeller 1814’te Paris Antlaşması’yla tam olarak İngiltere’ye verildi. Buna mütabık 1903’te İngiltere Krallığı’na bağlı bir koloni hâline geldi. Daha sonra 1976 yılında bağımsızlığını elde etti. Bir yıl sonra askerî bir darbe yapıldı ve France-Albert René yönetimi ele geçirdi. Seyşeller siyasi açıdan 1979’da îlân edilen yeni anayasa ile tek partili bir devlet oldu. France Albert René 1989 seçimlerini de kazanarak üçüncü defa başkan oldu. 1977’deki darbeden sonraki ilk çok partili seçim 23-26 Temmuz 1992’de yapıldı. Seçimin amacı anayasa taslağını hazırlamakla vazifeli 23 kişilik bir komisyonun üyelerini tespit etmekti. Anayasa teklifi 15 Kasım 1992’de halk oylamasına sunuldu ise de %60 barajını aşamadığı için kabul edilmedi.

Seyşeller Nüfus Seyşeller Sosyal Hayat

Seyşeller hakkında nüfusundan bahsedersek Seyşeller nüfusu yaklaşık 71.000dir.Seyşeller nüfus yoğunluğu ortalama olarak kilometre karabaşına 157’dir. Seyşeller nüfus artışı yıllık % 2 dolayındadır. Seyşeller nüfusun % 60 tan fazlası gençtir ve şehirlerde yaşayanlar aşağı yukarı % 37 civarındadır. Seyşeller hakkında bir diğer özellik ise nüfusunun etnik yapısını Creoller’in oluşturmasıdır. Creoller, Fransız asıllı olup, Louisianada ve İspanyol asıllı olup, Karaip Adalarında doğmuş ve buralarda yaşamış kimseler demektir. Bunlar esas îtibâriyle Fransız, İspanyol, Asyalı ve Afrikalı insanların birbirleriyle kaynaşması neticesi meydana gelen melez insanlardır. Seyşeller halkının çoğu Katolik’tir. Ayrıca bir miktar Müslüman, Protestan ve Hindu da mevcuttur. İngilizce ve Fransızca resmî dillerdir. Bunun yanı sıra Fransızcanın değişik bir şekli olan Créole dili de yaygındır. Seyşeller başkenti Victoriadır. Seyşeller okuma-yazma oranı % 60 civarındadır.

Seyşeller Siyasi Hayat

Seyşeller hakkında siyasi hayattan bahsetmemiz gerekirse, Seyşeller siyasi hayatı tek partili yönetim sistemine dayalı bir cumhuriyettir. Seyşeller anayasasına göre 1979’da ülke tek parti diktatörlüğünde sosyalist bir devlet olmuştur. Seyşeller devlet başkanı 1977’de işbaşına gelen başkan France Albert René ‘dir (1993).Seyşeller siyasi hayatı adına Seyşeller anayasası için yeni teklif 1992 yılında meclise sunuldu fakat oy çokluğu sağlanamadığı için kabul edilemedi.

Paylaş